top of page

NORMATIVA

•1.   La  marxa és oberta a tothom i apta per a totes les edats. Caldrà anar amb bastons de marxa nòrdica . La  marxa no té caràcter competitiu i estarà senyalitzada per a que els participants puguin efectuar-la sense cap mena de problema.

 

•2.   Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.  

 

•3.   El caminador participa a l'activitat sota la seva responsabilitat.

 

•4.   Per a participar en qualsevol dels itineraris de la caminada cal haver, prèviament,  formalitzat correctament la inscripció (segons la normativa establerta).

 

•5.   Les inscripcions es realitzen per Internet al web  www ecomarxa.cat  o per inscripció presencial a ECOVIDA Pº Cordellas, 25 CERDANYOLA

 

•6.   Els participants hauran de respectar en tot moment totes les normes establertes per l'organització i especialment el tractament de les deixalles i els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir nets tots els llocs de pas de la caminada.  No llanceu brossa. Porteu-la amb vosaltres fins l'avituallament. Respecteu l'entorn natural

 

•7.  L'organització declina tota responsabilitat respecte a qualsevol dany i/o perjudici que la participació en aquesta activitat pugui causar a les persones que hi participin.

 

•8.   Els participants són responsables dels danys o perjudicis que puguin ocasionar a terceres persones, tant físiques com jurídiques.

 

•9. Els participants han de seguir les directrius de seguretat, així com les indicacions i els suggeriments dels organitzadors o voluntaris de la caminada.

 

•10. Els participants han de comunicar als organitzadors o als voluntaris qualsevol incident o irregularitat que es pugui produir durant el recorregut, especialment els que afectin a temes relacionats amb la seguretat.

 

•11.  Les inclemències meteorològiques (pluja, vent...) no seran motiu de suspensió o d'ajornament de l’activitat.

 

•12.  L’organització es reserva el dret per modificar o anul·lar total o parcialment el recorregut dels itineraris.

 

•13.  En tot allò no previst en aquesta normativa serà d'aplicació les resolucions que decideixi l'organització.

 

•14.  El fet d'inscriure's a la caminada significa l’acceptació i el compliment d’aquesta normativa en tots els seus aspectes.

 

•15.  L’avituallament de circuït té un horari establert per obrir i tancar. Qui arribi fora d'aquests horaris oficialment deixarà de participar a la caminada.

L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova. L’organització podrà fer ús d’aquest material gràfic a anuncis, notes de premsa o qualsevol altre propòsit de promoció de la ECOMARXA

Qualsevol projecte publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització

bottom of page